درباره ما

درباره رنگی شو:
رنگی شو بستری است که راحتی و اطمینان در پروژه های نقاشی ساختمان و همچنین امنیت هرچه بیشتر نقاشان را فراهم می کند. ماموریت دیگر رنگی شو بالا بردن استانداردهای صنعت رنگ و پوشش در کنار پروژه های نقاشی ساختمان می باشد.
در راستای دستیابی به این مهم، تاسیس آکادمی برای آموزش دوستان و همکاران گرامی، و همچنین ایجاد فروشگاه اینترنتی مجهز در زمینه ابزار رنگ و نقاشی ساختمان از اقدامات رنگی شو می باشد.
ماموریت رنگی شو:
دنیای ما، دنیای رنگ است و ما متخصص رنگ. در تلاشیم تا در محیطی زیبا زندگی کنیم و تمام دغدغه ها را برای فراهم آوردن چنین محیطی مرتفع کنیم.
چشم انداز رنگی شو:
چشم انداز ما این است که در آینده فرهنگ کاری در صنعت رنگ و پوشش دارای استاندارد مناسب باشد و همینطور آسودگی خاطر در پروژه های نقاشی ساختمان حاکم باشد، چه از سمت نقاشان و چه از سمت مردم.
ارزش ها:
- به حداقل رساندن خطرات برای نقاشان ساختمان
- انجام صحیح و دقیق پروژه ها
- برقراری عدالت بین صاحبان پروژه و نقاشان ساختمانی
اقدامات رنگی شو در زمینه راحتی و اطمینان کارفرمایان نقاشی ساختمان:
تمامی اقدامات ما در رنگی شو مبنی بر این است که کارفرمایان هیچ دغدغه ای در فرایند نقاشی ساختمان و نمای خود نداشته باشند. لذا تمامی اقدامات در اینراستا انجام خواهند شد، از جمله:
• بررسی دقیق نیازهای شما توسط متخصص
• ارسال کارشناس قبل از پروژه به منظور راهنمایی و دقت مضاعف در خواسته های شما
• بررسی پیمانکاران متناسب پروژه های شما
• معرفی پیمانکاران مختلف به شما
• انتخاب پیمانکار توسط شما
• عقد قرارداد با پیمانکاران رنگ و پوشش به منظور کمینه سازی ریسک
• نظارت بر نحوه اجرای پروژه
• حضور کارشناس بعد از پروژه
• حل اختلاف بین شما و پیمانکاران در صورت نیاز
اقدامات رنگی شو در راستای بالا بردن استانداردهای صنعت رنگ و پوشش:
- تاسیس آکادمی تخصصی به منظور آموزش رنگ و نقاشی و مرجع آموزش نقاشی
- آموزش تخصصی کارشناسان به منظور تشخیص دقیق نیاز مخاطبان و همچنین ارائه پیشنهادات مناسب
- اعزام کارشناسان و متخصصان آموزش دیده و مجرب قبل از پروژه
- بررسی شرایط مجریان و پیمانکاران نقاشی ساختمان
- ایجاد فروشگاه اینترنتی تخصصی در زمینه نقاشی ساختمان و صنعت رنگ و پوشش