(داخل ساختمان,مشاعات,نمای ساختمان) مسکونی بیش از 300 متر در آرژانتین - تهران رنگی‌شو