خدمات نقاشی ساختمان رنگی شو
مطمئنا تمامی افرادی که به هر نحوی با صنعت نقاشی ساختمان در ارتباط هستند از این امر اطلاع دارند که انتخاب خدمات و متریال مناسب و همچنین افراد مناسب برای اجرای دقیق پروژه ها گاهی تبدیل به امری بسیار طاقت فرسا می شود. همچنین وجود قوانین و ملاحظات بسیاری که خیلی از ما از آن ها بی اطلاع هستیم و ممکن است در صورت بروز هرگونه اتفاق و یا پیش آمدی برایمان بسیار پر هزینه تمام شود. خدمات نقاشی ساختمان رنگی شو بها ساده سازی و همچنین حصول نتیجه مطلوب، تمامی مراحل نقاشی ساختمان را برای شما راحت و حتی لذت بخش می کند. رنگی شو پیمانکاران و نقاشان بسیاری را در زمینه نقاشی ساختمان می شناسد. ابتدا کارشناسان و متخصصان نقاشی ساختمان رنگی شو به صورت رایگان از پروژه شما بازدید می کنند و شما را در انتخاب خدمات، متریال و نقاش مناسب یاری می کنند. پس از بازدید از پروژه شما، شرایط و ترجیحات شما را به نقاشان ساختمان منتقل کرده و ملاحظات تفاهم و قرارداد میان شما و نقاش ساختمان را فراهم می کنند. کارشناسان پس از پایان کار نقاشی و اتمام پروژه حضور خواهند داشت تا از کیفیت انجام مراحل اطمینان حاصل شود.
مراحل خدمات نقاشی ساختمان در رنگی شو به چه صورت است؟

به منظور ساده سازی و بهره وری پروژه های نقاشی ساختمان و رنگ و پوشش، تیم رنگی شو تمامی مراحل
پروژه ها را به این صورت تقسیم بندی می کند:
1. ثبت درخواست نقاشی ساختمان
2. بررسی درخواست شما
3. حضور کارشناس در محل شما (به صورت رایگان و همچنین به صورت اختصاصی )
4. مشاوره برای انتخاب خدمات و متریال مناسب
5. اطلاع رسانی پروژه شما به نقاشان واجد شرایط
6. دریافت پیشنهادات نقاشان در مورد زمان و هزینه تحویل پروژه
7. انتخاب پیشنهاد مورد نظر توسط شما
8. عقد قراردادهای لازم
9. نظارت بر فرایند نقاشی و پوشش توسط رنگی شو
10 . حل اختلاف توسط متخصصان رنگی شو در صورت پیش آمد اختلاف
11 . نظارت بر نتیجه و کیفیت اتمام پروژه

رنگی شو آماده دریافت درخواست شما...
کارشناسان و پیمانکاران رنگی شو آماده دریافت سفارش شما هستند

با توجه به این که رنگی شو مجري پروژه هاي نقاشی ساختمان نیست و در نقش ناظر و مشاور شما می باشد، تمام خطرات و ملاحظات را در اجراي پروژه ها در نظر می گیرد و با توجه به سوابق پروژه ها قرارداد بین شما و نقاش ساختمان را منعقد می کند. از فعالیت هاي رنگی شو همکاري با نقاشان و مجریان پروژه هاي نقاشی ساختمان می باشد. نقاشان به منزله همکاري با رنگی شو پس از گذشتن از فیلترهاي رفتاري و آموزشی، توسط مشتریان ما امتیازدهی خواهند شد که این امتیازات می تواند شما را در انتخاب بهترین پیشنهاد یاري کند.

می خواهید با شما تماس بگیریم؟